Virksomhedsanalyser

– Find din virksomheds styrker og svagheder og styrk din indtjening

En Virksomhedsanalyse giver dig et overblik over din virksomheds præstationer og potentiale. Du modtager en rapport, som går i detaljen med alle dine driftsgrene og økonomien i disse. Virksomhedsanalysen er derfor et oplagt redskab til at optimere og styrke indtjeningen.

 

Med Virksomhedsanalysen får du

 • opdeling af virksomhedens resultat i relevante og sammenlignelige enheder, der giver mulighed for at måle resultatet op mod andre virksomheders på et højt plan
 • sammenligning af udvalgte nøgletal i en årrække i kommenterede tabeller og figurer
 • et sikkert grundlag til optimering af driften

 

Mulighed for sammenligning med andre
Virksomhedsanalysen er et produkt udviklet af Patriotisk Selskab. Siden år 1967 har vi udarbejdet detaljerede analyser og unikke branchetal for jordbrugsvirksomheder.

I Virksomhedsanalysen kan du se indtjeningen på forskellige områder og andre nøgletal for virksomhedens forskellige aktiviteter. Når du får udarbejdet din Virksomhedsanalyse hos Patriotisk Selskab, får du desuden mulighed for at sammenligne resultaterne af dine aktiviteter med andre på et ensartet grundlag. Dette sker i publikationen Driftsanalyser, hvor vi hvert år udgiver afstemte og kontrollerede branchetal. Derudover indgår også tal fra vores internationale samarbejder i Driftsanalyser.

 

Virksomhedsanalyser, udarbejdet af Patriotisk Selskab, udmærker sig bl.a. ved, at

 • omsætningen for det pågældende år afstemmes og korrigeres for afvigelser i realiserede beholdninger m.v.
 • der beregnes intern omsætning mellem de enkelte resultatenheder
 • alle omkostninger fordeles mellem de enkelte resultatenheder
 • omkostninger fordeles på baggrund virksomhedens specifikationer og tekniske nøgletal
 • omkostningerne også indeholder værdien af ejerens arbejdsindsats, så resultaterne er sammenlignelige mellem virksomheder med og uden ansatte

 

Resultaterne opdeles bl.a. i

 • landbrug, skovbrug, jagt, udlejning, vindmøller m.v.
 • enkeltafgrøder, specialafgrøder, halmproduktion, maskinstation m.v.
 • svineproduktion
  • sohold
  • 7 – 30 kg
  • slagtesvin
 • mælke- og kødproduktion
 • høns, kyllinger m.v.

 

 

Læs mere om de Arbejdsdata, der bruges til Virksomhedsanalysen her.

Vil du vide mere? Så kontakt chefkonsulent Thomas Skøtt.