Arbejdsdata

– brug et godt værktøj til opgørelsen af timeforbrug

Patriotisk Selskab udarbejder statistik, der belyser arbejdsindsatsen fordelt på produktionsgrene og enkeltafgrøder i Virksomhedsanalyser.

Opgørelse af timeforbrug til lønregnskab samt fordeling af arbejds- og maskinomkostninger er en vigtig opgave. I dag findes heldigvis flere elektroniske registreringsmuligheder.

Hvis du ikke har et system til registrering, så er det muligt at anvende vores Excel-ark, ligesom vi fortsat tilbyder arbejdsdagbøger, som kan bestilles.


Arbejdsdata

1.    Hold musen over linket (Arbejdsdata).
2.    Vælg “Gem destination som…”.
3.    Du kan nu vælge, hvor på din pc du vil gemme filen.
4.    Start dit Excel-program og åbn den fil, du lige har hentet ned.

Velkommen til den elektroniske udgave af “Arbejdsdata” fra Patriotisk Selskab. Denne model er udarbejdet i “Excel” og er en opdateret version af Patriotisk Selskabs “Arbejdsregnskabshæfte”. Modellen er opbygget med et fanekort for hver måned, efterfulgt af et fanekort med sammendrag af alle årets måneder. Modellen kan anvendes samlet for virksomhedens medarbejdere. Alternativt anvendes en model for ejer og en for hver enkelt medarbejder. Når den enkelte dags mand- og maskintimer er indtastet, skal der ikke foretages yderligere, idet alle sammentællinger sker automatisk.

På de enkelte arbejdsopgaver anføres dagens samlede arbejdstid for såvel ejer som medarbejdere. Som supplerende oplysning indtastes ejers tid under dagens samlede tid, hvorefter programmet beregner medarbejdernes tidsforbrug. Som yderligere supplerende oplysning er der mulighed for at anføre summen af eventuel overtid og afspadsering i kolonner yderst til højre i skemaet, hvor der også er kolonner til notering af nedbør og kommentarer til dagens arbejdsopgaver.

Der er ingen automatik til udskrift af måneder eller sammendrag. Området skal afmærkes og udskrives “manuelt”. Hver måned vil fylde tre sider.

Patriotisk Selskab påtager sig alene at yde hjælp ved anvendelse af modellen mod betaling af gældende timetakst.

Arbejdsdagbog
Patriotisk Selskab tilbyder en arbejdsdagbog til dem, der ikke ønsker at bruge den elektroniske version. For virksomheder, der får udarbejdet Virksomhedsanalyse, er arbejdsdagbogen gratis og kan rekvireres efter behov.

Øvrige virksomheder kan købe arbejdsdagbogen til nedenstående priser:

1 stk.   80 kr.
5 stk. 300 kr.
10 stk. 500 kr.