Ejerskifteforløbet

Et godt ejerskifte kræver forberedelse i god tid og grundig afklaring, inden det gennemføres.

Vores erfaring er, at et godt resultat af ejerskiftet næsten altid kræver, at forberedelsen starter i god tid.

Derudover betragter vi ”det gode ejerskifte” som bestående af tre faser: Afklaring, forberedelse og gennemførelse af selve overdragelsen. Mellem faserne stoppes processen op, og det fastslås, hvorvidt I – køber og sælger – er enige indtil videre og vil gå videre med ejerskiftet. På den måde sikres, at hverken I eller vi bruger tid på en masse opgaver for dernæst at finde ud af, at de ikke skulle have været løst alligevel.

Afklar, hvad I gerne vil – hver især og sammen
Vi lægger især vægt på afklaringen inden ejerskiftet, da det er her, ønskerne kan forenes, så ejerskiftet bliver fordelagtigt for både køber og sælger.

Som sælger bør du allerede nu overveje, hvornår, hvordan og til hvem virksomheden skal overdrages. Herunder bør du afklare, om din virksomhed skal blive i familien eller sælges videre til tredjepart samt i hvilken form, du vil overdrage – som selskab eller som privatejet virksomhed?

Som køber er det vigtigt, at du overvejer, om det er den rigtige virksomhed, du har i udsigt – det gælder også, selvom der er tale om en familievirksomhed. Kan ejendommen rumme de planer, du har for din karriere og for dit liv generelt? Derudover er der naturligvis en lang række juridiske og økonomiske forhold, du skal have afklaret.

Først når I – hver især og sammen – er afklarede om alt af betydning, kan I gå videre med ejerskiftet.

I forbindelse med ejerskiftet tilbyder Patriotisk Selskab konkret:

 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte virksomhedsrådgiver Carsten Hansen, chefjurist Rikke Gade Trinskjær eller din faste rådgiver.