Handleplan

– Gør det komplekse enkelt og overskueligt – læg en økonomisk handleplan for din virksomhed

En handleplan er en strategi for din virksomhed bygget på et solidt fagligt grundlag af erfaringer fra tidligere år. En handleplan er med andre ord en virksomhedsplan for de kommende år med fokus på økonomien. Planen sikrer, at du hele tiden har fokus på det væsentlige og derfor kan arbejde målrettet med at styrke din virksomhed, og den er så specifik, at hverken du eller andre involverede er i tvivl om, hvad der skal ske.

Det er oplagt at udarbejde en handleplan kort tid efter, at du har modtaget din årsrapport eller Virksomhedsanalyse, og før du går i gang med budgetteringen for det kommende år.

Hvordan bliver en handleplan til?
Med afsæt i dine mål, styrker og svagheder udarbejder vi på tværs af fagområder en samlet handleplan for din virksomhed for de kommende 1–3 år. Du skal som virksomhedens leder sætte dig for bordenden af projektet, mens vi som rådgivere bidrager med viden og sikrer, at der sker en stram prioritering af de kommende års indsatser.

Afgørende for handleplanens succes er struktur i forløbet og løbende opfølgning – her hjælper vi dig gerne på vej.

Hvad er de typiske indsatsområder i en handleplan?

  • Ledelse og organisation
  • Effektivitet i mark og stald
  • Omkostningsstyring
  • Strategi for finansiering og handel
  • Kontrakter, såsom lejeaftaler eller forpagtnings- og smågrisekontrakter
  • Lukning af tabsgivende aktiviteter

 

Handleplanen er et unikt styringsredskab, som vi hos Patriotisk Selskab har specialiseret os i at udarbejde. Kontakt virksomhedsrådgiver Carsten Hansen og hør nærmere.