Skatterådgivning

Skat er et dynamisk og komplekst område. Hos Patriotisk Selskab følger vi nøje med i de mange lov- og praksisændringer, der hele tiden sker på skatteområdet, så vi kan rådgive dig og planlægge din skat bedst muligt.

Hvis du står og overvejer generationsskifte, en ny investering, en driftsomlægning, en ændring af finansielle aktiver og passiver eller andre tiltag, så er vi parate til at rådgive dig om de skattemæssige konsekvenser herved.

Vi kan også hjælpe dig med beregning af din udskudte skat, en fast gennemgang af skatteregnskabet, ligesom vi, inden indkomstårets start og, om nødvendigt, i løbet af året vurderer, om forskudsregistreringen skal justeres. Mange har også glæde af at få foretaget en beregning af årets indkomst kort før årets udløb, så frivillig restskat kan betales inden nytår, og rentetillæg dermed kan undgås.

Derudover fører vi også skattesager i ankenævn og Landsskatteretten.

Kontakt chefkonsulent Jens Kring, hvis du har spørgsmål eller har brug for skatterådgivning.