Skatteregnskab

– Få optimeret din skattepligtige indkomst – og undgå ”skattefælder” som følge af nye regler

Et skatteregnskab er ikke bare en opgørelse af den skattepligtige indkomst til SKAT. Det er også et afsæt for skatteplanlægningen og dermed din sikring for, at du kommer til at betale det korrekte beløb i skat. Skatteregnskabet indeholder opgørelser og oplysninger, som er nødvendige for korrekt indberetning af selvangivelsen til SKAT.

Skatteregnskabet udarbejdes enten som et selvstændigt regnskab eller som et skattebilag til årsrapporten. Vi laver både skatteregnskaber for personligt ejede virksomheder og for selskaber.

Vi regner alle forhold med
Det er vigtigt, at skatten disponeres ud fra en hensyntagen til alle skatteyderens forhold, herunder forventningerne til de kommende års indkomst. Vi foretager bl.a. vurderinger på følgende områder:

  • Af- og nedskrivninger
  • Overskudsdisponering
  • Valg af virksomheds- eller kapitalafkastordning
  • Opsparing i virksomhedsordningen
  • Avancer og udskydelse af beskatning

 

Undgå unødvendige tillægsskatter
Vi udarbejder skatteregnskabet efter skattelovgivningen og praksis på området. Samtidig søger vi via langsigtet skatteplanlægning at optimere din indkomst for så vidt muligt at spare dig for unødvendige tillægsskatter.

I dybden med reglerne – for en sikkerheds skyld
Indimellem er der forhold, hvor der er usikkerhed om skattereglerne. Her indsender vi gerne et bindende ligningssvar til SKAT, så vi kan opnå vished om den skattemæssige situation – og du ikke risikerer at ryge i en fælde.

Hvis du har spørgsmål til skatteregnskabet eller behov for assistance, så kontakt chefkonsulent Jens Kring.