Virksomhedsråd

– Få et kompetent forum for sparring

Du skal som ejer og leder af en virksomhed varetage mange opgaver, og du er meget alene, når de langsigtede beslutninger skal træffes. Etablering af et virksomhedsråd, der støtter dig på det strategiske og taktiske niveau i form af kompetencer og ressourcer, er derfor en oplagt ide og noget, som vi hos Patriotisk Selskab meget gerne hjælper dig i gang med. Et korrekt sammensat virksomhedsråd sikrer, at du tager de rigtige beslutninger og understøtter udførelsen heraf både via støtte til dig og din organisation. Vores erfaring er desuden, at beslutninger taget i samarbejde med et virksomhedsråd får større opbakning fra samarbejdspartnere, herunder finansieringskilder.

Hvad er et virksomhedsråd?
Et virksomhedsråd etableres i personligt ejede virksomheder og skal modsvare en bestyrelse i et selskab. Der er dog den forskel, at i den personligt ejede virksomhed har du som ejerleder altid det sidste ord, når både de kortsigtede og langsigtede beslutninger skal træffes. Men et rigtigt sammensat virksomhedsråd, der arbejder for, at du og virksomheden skal lykkes, vil selvfølgelig udfordre dig og kræve, at du følger de anbefalinger, de giver, samt eksekverer de beslutninger, I bliver enige om, hvis de skal have lyst til at fortsætte som medlemmer i længden.

Hvor mange deltagere?
Et virksomhedsråd består typisk af 3-5 medlemmer, der kan bidrage med forskellige perspektiver på virksomhedens udfordringer.

Hvor mange møder?
Vi anbefaler, at der er afholdes 3 – 5 møder om året afhængigt af opgavernes omfang.

Hvor lang tid holder virksomhedsrådet?
Når et virksomhedsråd dannes, bør der fra start af også aftales et tidspunkt, hvor virksomheden skal have løst sine udfordringer – og hvor virksomhedsrådet derfor skal opløses. Et virksomhedsråd kører typisk over en periode på 3 år.

Hvad koster et virksomhedsråd?
Der er ikke en fast pris på, hvad det koster at have et virksomhedsråd. Det afhænger af, hvem der er medlemmer, antal møder og mange andre faktorer. Men har du det rigtige virksomhedsråd, og vil du bruge det aktivt, kan det være meget værdiskabende for både dig og virksomheden.

Hvad er Patriotisk Selskabs ydelser i forbindelse med virksomhedsråd?
Vi har mulighed for at tilbyde følgende roller:

 

Kontakt din konsulent for yderligere oplysninger omkring virksomhedsråd.