Databehandleraftaler

Herunder kan du læse et forslag til, hvordan du kan formulere et brev til eksterne samarbejdspartnere vedrørende databehandleraftaler:


Kære XX

Som led i vores arbejde med at tilpasse vores organisation til de nye regler i persondataforordningen skal jeg anmode om, at I, som vores databehandler, udarbejder og fremsender en databehandleraftale, hvori I erklærer, at I overholder forordningen.

Aftalen skal som minimum indeholde:

  1. beskrivelse vedrørende udveksling af data
  2. beskrivelse vedrørende opbevaring af data
  3. beskrivelse vedrørende involverede parter
  4. beskrivelse af formål med behandling af persondata
  5. beskrivelse af de forpligtelser, der skal overholdes i henhold til forordningens krav, omhandlende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  6. beskrivelse vedrørende brug af underdatabehandlere

 

I skal erklære jer om, at I er forpligtede til at overholde den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Der henvises til ikrafttrædelsesdatoen for persondataforordningen, som er den 25. maj 2018, hvorfor vi har behov for at modtage jeres tilbagemelding inden denne dato.

Med venlig hilsen
XXX


Har du spørgsmål eller behov for vores hjælp? Så kontakt eller seniorkonsulent Christian Damsgaard.