Datatilsynets 12 tjekspørgsmål

Datatilsynet har udarbejdet 12 tjekspørgsmål, du kan bruge som inspiration, når din virksomhed skal tilpasses persondataforordningen:

 1. Har jeres organisation kendskab til den nye persondataforordning?
 2. Hvilke oplysninger behandler I?
 3. Hvilken information giver I de registrerede?
 4. Hvordan opfylder I de registreredes rettigheder?
 5. På hvilket grundlag behandler I personoplysninger?
 6. Hvordan indhenter I samtykke?
 7. Behandler I personoplysninger om børn?
 8. Hvad skal I gøre ved brud på persondatasikkerheden?
 9. Er jeres behandlinger forbundet med særlige risici?
 10. Har I indtænkt databeskyttelse i jeres IT-systemer?
 11. Hvem er ansvarlig for databeskyttelsesspørgsmål i jeres organisation?
 12. Driver I virksomhed i flere lande?

 

Har du spørgsmål eller behov for vores hjælp? Så kontakt seniorkonsulent Christian Damsgaard.