Persondataforordningen – overblik

Herunder kan du i korte træk læse om det vigtigste, som private virksomheder inden for landbrug skal vide om persondataforordningen.

Formål med persondataforordningen

 

Hvilke oplysninger er personoplysninger?

Almindelige personoplysninger:
Alle former for oplysninger, der kan medføre – eller sammensættes således – at en person kan genkendes, karakteriseres eller beskrives, er personoplysninger.

Særligt følsomme personoplysninger:
Race eller etnisk baggrund.
Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning.
Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.
Genetiske eller biometriske data, hvis de behandles med henblik på identification.
Helbredsoplysninger.
Seksuelle forhold/seksuel orienteering.
I Danmark: CPR-nummer.
Foto af personen.

Hovedpunkterne i persondataforordningen

 

Krav til samtykke
Du skal være opmærksom på de skærpede krav, til at din virksomhed skal have samtykke til at behandle persondata:

Samtykket skal være:
Frivilligt: Uden tvang og baseret på reelt og frit valg.
Specifikt: Hvilke oplysninger er der behov for samtykke til og til hvilket formål?
Informeret: Hvem behandler oplysningerne og hvordan?
Utvetydigt (nogle gange udtrykkeligt): Der må ikke herske nogen tvivl om afgivelse eller omfanget af samtykke.

Den registrerede kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage, og det skal altid kunne dokumenteres, at virksomheden har modtaget personoplysninger til behandling på baggrund af samtykke.

Persondataforordningen ved ansættelse
Under ansættelsen
Udgangspunktet er, at du som arbejdsgiver må behandle personoplysninger, som medarbejderen selv har afgivet til brug for ansættelsen. Det bør dog kun være relevante medarbejdere (HR og/eller administrationsmedarbejdere), der har adgang til følsomme personoplysninger.

Efter ansættelsen
Din virksomhed SKAL have procedurer for opbevaring og ikke mindst sletning af medarbejderoplysninger – dvs. alle oplysninger – efter at en medarbejder er fratrådt. Der gælder allerede i dag et krav om, at personoplysninger skal slettes, når de ikke længere er relevante, og dette skal vurderes individuelt.

Personoplysninger må ifølge lovgivningen normalt ikke gemmes over fem år. Der er dog den undtagelse, at oplysninger kan opbevares længere, hvis der foreligger en klar beskrivelse af hvorfor samt et samtykke.

Bøder og sanktioner
Der er en række forskellige bødestørrelser for manglende overholdelse af persondataforordningen:

Op til 0,5 % af den årlige globale omsætning

 

Op til 1 % af den årlige globale omsætning

 

Op til 2 % af den årlige globale omsætning

 

Op til 4 % af den årlige globale omsætning

 

Hvad kan Patriotisk Selskab hjælpe med?

 

Personoplysninger i forbindelse med udlejningsejendomme
Når du har udlejningsejendomme, skal du være særligt opmærksom på nedenstående punkter:

 

Har du spørgsmål eller behov for vores hjælp? Så kontakt seniorkonsulent Christian Damsgaard.