Planteavl

Vi har stor erfaring inden for produktionsrådgivning i marken og stor viden om afgrødevalg. Vi rådgiver 410 medlemmer med i alt ca. 100.000 ha, og heraf er 215 medlemmer med i vores udvidede besøgsordning. Vi er således danmarksmester i markbesøg med 3-4 årlige markbesøg på ca. 82.000 ha fordelt over hele landet.

Gennem de årlige markbesøg, der giver os detaljeret kendskab til den enkelte ejendoms marker, sikres en god kvalitet i den faglige rådgivning, hvad enten det drejer sig om strategisk planlægning, afgrødevalg, telefonrådgivning eller markbesøg. Den direkte omkostning til markbesøg tjenes let hjem ved optimeret gødskning eller en sprøjtestrategi, der er tilpasset de enkelte markers behov.

Vi lægger desuden stor vægt på at følge op på rådgivningen, især på de enkelte markers særlige forhold, så driften hele tiden optimeres, og eventuelle problemer tages i opløbet.

Afdelingens konsulenter kontakter gerne kernekunder uopfordret, hvis det er relevant.