Økologi

Patriotisk Selskabs økologiteam arbejder med produktionsrådgivning i marken og har stor viden om sædskifte og jordfrugtbarhed.

Gennem de årlige markbesøg, der giver os detaljeret kendskab til den enkelte ejendoms marker, sikres en god kvalitet i den faglige rådgivning, hvad enten det drejer sig om strategisk planlægning, sædskifte, telefonrådgivning eller markbesøg. Den direkte omkostning til markbesøg tjenes let hjem ved optimeret gødskning eller en ukrudtsstrategi, der er tilpasset de enkelte markers behov.

Vi lægger desuden stor vægt på at følge op på rådgivningen, især på de enkelte markers særlige forhold, så driften hele tiden optimeres, og eventuelle problemer tages i opløbet.

Vi løser endvidere andre opgaver som udfyldelse af diverse ansøgninger, korttegning og erstatningsopgørelser.

 

ØKO-nomi eftersyn

Er økologi vejen frem for din virksomhed? Det kan du få svar på ved at få foretaget et ØKO-nomi eftersyn, som giver dig overblik over:

  • bedriftens styrker og svagheder i forhold til økologi
  • muligheder og trusler ved omlægning
  • din motivation for økologi

 

Et ØKO-nomi eftersyn er for det professionelle landbrug, og inkluderer ca. 10 timers rådgivning, hvor konsulenter fra vores økologi-team gennemgår fordele og ulemper ved omlægning til økologi med økonomien i fokus.

Læs vort faktaark om ØKO-nomi eftersyn.

Interesseret? Så kontakt økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen, økologiplanteavlsmedarbejder Anders Holm Rasmussen eller økologikonsulent Jesper Hansen og hør om mulighederne for omlægning af din bedrift.