Demonstrationer

Planteavlsafdelingen har i en årrække i samarbejde med DLF Trifolium, DLG/FAF og Bramstrup Videncenter i juni måned afholdt arrangementet Forsøgsmark, hvor de seneste temaer har været:

 

10. juni 2015
I 2015 var der markvandring i forsøgsmarkerne ved Bramstrup, hvor vi kom ind på bl.a. frøgræs, sortsvalg i korn, opdateret viden om græsukrudt, dyrkningssystemer i vinterraps, efterafgrøder og de nye regler og meget andet.

11. juni 2014 – 10 års jubilæum
Temaet for Forsøgsmark 2014 var ”Planteavl i 2024”. Vi fejrede derved de forudgående 10 års succesfulde arrangementer ved at kigge på de næste 10 års udfordringer og muligheder i planteavl. Der var ligeledes 2 spændende indlæg det år, nemlig et indlæg af Svend Christensen: Intelligent og bæredygtig planteproduktion og René Gislum: Gødning i år 2024 – regler og muligheder.

Herudover arrangerer vi Efterårsdemonstration, som ligeledes afholdes på Bramstrup Videncenter med forskellige aktuelle temaer.

Af tidligere afholdte demonstrationer kan nævnes:

8. oktober 2013
Fokus var på Trykskader – markbrugets store problem.

Vi havde “ødelagt” et areal med al for tung trafik og forkert dæktryk, og dermed lavet voldsomme strukturskader. Ved hjælp af forskellige grubbere, harver/harvetænder eller plove ville vi se, om strukturskaderne kunne løses. Endvidere blev der sat fokus på, hvad dæktype, dæktryk og akseltryk betyder for at undgå strukturskader.

Vi havde samlet 22 forskellige maskiner/redskaber, som blev sat på opgaven at løse strukturskaderne.

11. oktober 2012
Sådemonstration på Bramstup. Der var i alt 17 forskellige maskiner i funktion, og der blev sået i harvet jord, pløjet jord og direkte.

8. november 2011
Som opfølgning på sidste års tema om korntørring blev der arrangeret virksomhedsbesøg hos Dan-Corn A/S og besøg på to jordbrug med amerikanersiloer, plantørringsanlæg og mobil tørreri.

2. november 2010
Vores Efterårsdemonstration fandt i 2010 sted rundt på forskellige bedrifter. Direkte afledt af årets våde høst valgte vi at sætte fokus på høst under våde forhold samt tørring og opbevaring. Vi arrangerede derfor en “Tour de tørring” på bedrifter med forskellige typer tørrerier.

20. oktober 2009
Godt 450 personer var mødt op til en flot efterårsdag på Bramstrup Videncenter, hvor der blev fremvist 16 sprøjter, 4 nyheder indenfor jordbehandling og udstyr til opgradering af sprøjter.

Se indlægget fra foredragene og billeder fra dagen.

8. oktober 2008
Årets demonstration lagde vægt på efterafgrøder, herunder vejen til mere kvælstof og bedre jordstruktur.

Se indlægget fra foredraget og billeder fra dagen.

Såcup 2008
Der blev den 9. oktober 2007 etableret vinterhvede med 11 forskellige såsæt i både harvet og pløjet jord.

Som en opfølgning af sådemonstrationen var der markvandring den 15. november, hvor variationerne af de forskellige kombinationer kunne ses.

For de enkelte parceller er der foretaget optælling af plantetal pr. m2.

Se her de deltagende maskiner og fremspiringen i de forskellige såbed