Dexter ratio

I forbindelse med udtagning af alm. jordprøver – og i samråd med dig, udtages på udvalgte marker også særskilte jordprøver til bestemmelse af jordens indhold af humus og ler. Dette bruges til at bestemme jordens Dexter ratio.

Dexter ratio er et redskab til at vurdere, om det kan gå at fjerne halm fra lerjorde og tære på jordens indhold af organisk materiale, eller om der skal tilføres mere organisk materiale ved at snitte halm, tilføre organisk gødning eller øge andelen af frøgræs og efterafgrøder.

Du skal få lavet Dexter ratio, fordi det giver dig mulighed for at følge udviklingen i jordens frugtbarhed på markniveau.

Kontakt planteavlskonsulent Morten Holmgaard for yderligere information.