Forsøg og udvikling

Planteavlsafdelingen udfører markforsøg, der dels indgår i Landsforsøgene og dels udføres efter egne planer og for firmaer. Vi lægger vægt på forsøg indenfor frøavl, jordbehandling og såning samt forsøg med de nyeste teknologier som fx GPS.

Samarbejde
Vi har et godt og fast samarbejde med Stiftelsen Hofmansgave om anlæg/udvikling af vores forsøgs- og udviklingsarbejde.

Derudover samarbejder vi med DLG, DLF-Trifolium og Bramstrup Videncenter om et større forsøgs- og demonstrationsområde på Bramstrup.

Der demonstreres sorter og afprøves mange forskellige dyrkningsstrategier og “skøre” ideer til fælles inspiration og fortsat udvikling.

Så vidt muligt afvikler vi i efteråret en maskindemonstration med et aktuelt tema. Der har indtil nu været fokus på emner som:

  • Såteknik
  • Jordens frugtbarhed og struktur
  • Sporstyringssystemer
  • Sprøjter og sprøjteteknik
  • Dieselforbrug
  • Efterafgrøder
  • Tørring og opbevaring
  • Trykskader