Grundservice

Denne ydelse omfatter al telefonrådgivning, arrangementer, der afholdes af afdelingen som f.eks. markdemonstrationer, planteavlskonference og åbent hus i forsøgsmark, støtte til udvikling af planteavlsafdelingens produkter, forsøgsarbejde og videnopsamling.

Grundservice giver endvidere adgang til ydelserne Planlægning og Udvidet Planteavlstjeneste.