Jordprøveudtagning med GPS-udstyr

Vi kan tilbyde udtagning af positionsbestemte jordprøver med GPS (Global Positioning System), hvorved vi helt præcist kan angive, hvor i marken jordprøven er udtaget.

Ydelsen faktureres efter medgået tid og analyseomkostninger og ikke efter en fast pris pr. udtaget prøve. Det sikrer dig rabat på større arealer, da vi udtager relativt mange prøver på kort tid. Det sikrer også, at det ikke bliver alt for dyrt at udtage mange prøver i nogle marker, fordi boniteten er uens.

Planteavl - billeder - jordprøveudtagn