Kapitelstakster

Kapitelstaksterne steg kraftigt i 2022, nemlig med 48 % for byg og 45 % for hvede. Også i 2021 steg priserne på byg og hvede, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:45. Prisudviklingen i Danmark følger verdensmarkedet, og stigningen skyldes i første række Ruslands krig mod Ukraine. Den generelle prisudvikling i Danmark målt som stigningen i forbrugerprisindekset var 7,7 % regnet fra januar 2022 til januar 2023, se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:43. Dermed er prisstigningen på korn langt højere end for de fleste andre varer og tjenester i Danmark.

Kapitelstakster for 2022 og før kan ses på Danmarks Statistik. Økonomi for landbrug, gartneri og skovbrug ses her.

Læs nyhedsbrev nr. 46 af 13. februar 2023 fra Danmarks Statistik.