Kapitelstakster

Den dårlige høst i 2018 forårsaget af sommerens tørke har ført til højere priser på både byg og hvede med stigninger på hhv. 21 og 27 pct. i forhold til 2017. Priserne var på 134 kr. pr. hkg for byg og 136 kr. for hvede.

Kapitelstakster for 2016 og før kan ses på Danmarks Statistik under landbrug, gartneri og skovbrug, Landbrug, økonomi m.v.

Læs nyhedsbrev nr. 49 af 12. februar 2019 fra Danmarks Statistik.