Kapitelstakster

Kapitelstaksterne er steget kraftigt i 2021 sammenlignet med året før. Byg er steget med 29 % og hvede med 18 %. Kapitelstaksten er den gennemsnitlige pris for perioden september til december.

Kapitelstakster for 2021 og før kan ses på Danmarks Statistik under jordbrugets økonomi; landbrug, gartneri og skovbrug, økonomi m.v.

Læs nyhedsbrev nr. 45 af 11. februar 2022 fra Danmarks Statistik.