Kapitelstakster

I 2019 faldt priserne på byg og hvede med hhv. 13 og 17 % sammenlignet med 2018. Faldet skyldes en god høst i 2019 i modsætning til høsten i 2018. I 2018 var høsten meget ringe grundet tørken, hvilket medførte prisstigninger på korn.

Kapitelstakster for 2019 og før kan ses på Danmarks Statistik under jordbrugets økonomi; landbrug, gartneri og skovbrug, økonomi m.v.

Læs nyhedsbrev nr. 56 af 18. februar 2020 fra Danmarks Statistik.