Kapitelstakster

 

Kapitelstaksten for 100 kg byg var 110,55 kr. i 2017, svarende til en stigning på 9,02 kr. i forhold til 2016. Kapitelstaksten for 100 kg hvede var 107,32 kr., svarende til en stigning på 4,86 kr. i forhold til 2016.

Kapitelstakster for 2015 og før kan ses på Danmarks Statistik under landbrug, gartneri og skovbrug, Landbrug, økonomi m.v.

Læs nyhedsbrev nr. 52 af 13. februar 2018 fra Danmarks Statistik.