Kvælstofprognose 2021

Kvælstofprognosen gælder for marker med vinterkorn og vårsåede afgrøder, der klassificeres efter jordtype. Ifølge Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag skal bedriftens samlede kvote for kvælstof korrigeres efter kvælstofprognosen for planperioden.

Korrektionen af kvælstofkvoten er afhængig af jordbund og geografisk placering. Prognosen følger kommuneinddelingen.

Følg dette link og læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside