Kvælstofprognose

tørt efterårs- og vintervejr medfører mindre behov for tildeling af kvælstof til afgrøder på finsand, blandet sand- og lerjord og lerjord. Det fastslår kvælstofprognosen for 2019.

Følg dette link og læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside