Kvælstofprognose

Store nedbørsmængder betyder, at landbruget må tildele mere kvælstof på finsand og lerjord. Det fastslår kvælstofprognosen for 2018. Kvælstofprognosen viser, at der i år i hele landet er et større behov for tilførsel af kvælstof, en kvælstofnormerne foreskriver.

Følg dette link og læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside