Marktilsyn

Vores ydelse “Udvidet planteavlstjeneste” kan udvides med marktilsyn, hvor markerne løbende holdes under opsyn i vækstsæsonen. Efter individuel aftale gennemgås relevante afgrøder på kritiske tidspunkter.

Når en sprøjteopgave er udført, kan du melde tilbage til planteavlsafdelingen via fax, e-mail m.m., så konsulenterne hele tiden er orienteret om status på ejendommen og dermed kan gribe ind ved behov.