AfgrødeNyt

AfgrødeNyt er et nyhedsbrev fra Patriotisk Selskabs planteavlsafdeling, der giver dig relativ kort og konkret information om aktuelle planteavlsfaglige forhold.

AfgrødeNyt tilretter en i forvejen lagt plan til årets behov, og vil derfor aldrig omtale alle løsninger og alle problemer. AfgrødeNyt udkommer ca. 24 gange årligt og udsendes via mail.

Prisen på AfgrødeNyt afhænger af, hvilket type medlemskab du har.

Kontakt sekretær Jette Post og hør nærmere.