Planlægning

Vores planteavlsafdeling arbejder med både Mark Online og Næsgaard Mark – alt efter hvad du ønsker. Vi lægger stor vægt på, at der inden sæsonstart foreligger en mark-, gødnings- og sprøjteplan, som tager hensyn til de enkelte markers særlige forhold. Dette sikrer, at der kan gøres et ret præcist indkøb med den rigtige rabat. I vækstsæsonen er det således kun nødvendigt med mindre justeringer, som vi informer om via markbesøgene og vores nyhedsbrev AfgrødeNyt.

Ydelsen “Planlægning” dækker markplan, gødningsplan og gødningsregnskab, indkøbslister og dyrkningsplaner tilrettet de enkelte markers problemer. Hvis du ønsker det, kan arbejdet udføres hos dig selv på bærbar pc.

Planlægning – eget markstyringsprogram
Ydelsen dækker planlægning på ejendommen, hvor du selv har et markstyringsprogram og selv laver en del af planlægningen. I den situation fungerer Patriotisk Selskab som sparringpartner på såvel det faglige som på det lovmæssige område. Da tidsforbruget er meget individuelt, faktureres ydelsen efter medgået tid.