Præcisionsjordbrug

Med præcisionsjordbrug er der mange muligheder for at forbedre udbyttet og økonomien. Du høster nye erfaringer hvert år, som du kan tage med videre og bruge til at gøre det endnu bedre de kommende år.

Vi kan bl.a. hjælpe dig med:

 • Graudering af kvælstof
 • Graduering af udsæd
 • Graduering af planteværnsmidler
 • Indlæsning af udbyttekort
 • Biomassekort
 • Jordprøver
 • Graduering af kalk og fosfor
 • Lagring af logfiler
 • EM38

 

Vores konsulenter står klar til at yde rådgivning på timebasis, uanset om du har masser af erfaring med præcisionsjordbrug og har brug for faglig sparring, eller om du er nybegynder og gerne vil have hjælp til at komme i gang.

Mange har det nødvendige udstyr til rådighed på deres bedrift, men får det ikke brugt optimalt. Hvis dette er tilfældet, kan vi hjælpe dig rigtig langt på bare et par timer – og vi starter gerne helt fra bunden ude i din traktor.

Rådgivningspakke: Overhold lovkrav ved erstatning af efterafgrøder med præcisionsjordbrug
Fra år 2022 er det blevet muligt at erstatte efterafgrøder med gradueret gødskning. Du modtager 500 kr., hver gang du erstatter 1 hektar målrettede efterafgrøder med 11 hektar, hvorpå gødningen gradueres, hvilket svarer til 45 kr. pr. hektar.

Til gengæld skal du leve op til de lovkrav, som følger med ordningen – og her kan Patriotisk Selskab hjælpe dig.

Lovkravene er:

 • Fastsættelse af kvælstofbehov for hver mark
 • Udførelse af positionsbestemt gradueret gødningstildeling
 • Bestemmelse af indholdet af kvælstof i husdyrgødning og anden organisk gødning
 • Fem års opbevaring af dokumentation for, at ovenstående krav er blevet overholdt, som skal fremvises ved et eventuelt kontrolbesøg

 

Med vores rådgivningspakke kan du være helt tryg ved, at du opfylder alle lovkrav. Rådgivningspakken har en fast pris afhængig af antallet af hektar, du tilmelder:

Med rådgivningspakken får du:

 • Overblik samt rådgivning om, hvad der i praksis skal til på din bedrift for at overholde lovkravene
 • En klar aftale om, hvad du selv står for, og hvad Patriotisk Selskab skal klare for dig
 • Hvis du ønsker det, kan Patriotisk Selskab stå for den lovpligtige opbevaring af dokumentation for overholdelse af lovkravene i fem år – og fremsende dokumentationen til dig, hvis du får kontrolbesøg. På den måde er du sikker på, at du ikke pludselig står og mangler et bilag, hvis du får kontrolbesøg.

 

Husk, at det kun er, når du erstatter efterafgrøder med gradueret gødskning, at der er en række lovkrav, du skal overholde. Resten er ren ”sjov” – med god mulighed for resultater, der kan mærkes på bundlinjen.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte planteavlskonsulent Kristian Ladegaard Jensen.