Rådgivning

Vores kompetenceområder i planteavlsafdelingen omfatter bl.a. rådgivning om:

 • Produktionsplanlægning: Markplanlægning, Gødningsplan og gødningsregnskab, Indkøbslister og dyrkningsplaner
 • Pesticidindberetning
 • Randzoner og vandplaner
 • Udvidet markbesøg – 3-4 markbesøg i vækstsæsonen
 • Marktilsyn – en “overbygning” af udvidet markbesøg, hvor markerne løbende holdes under tilsyn i vækstsæsonen
 • Enkeltbetaling og betalingsrettigheder
 • Ansøgning om enkeltbetaling
 • Økologi
 • MVJ ordninger
 • Maskinteknik
 • Efterafgrøder
 • Markkort, edb, gps og nyeste teknologi
 • Strategi, virksomhedsråd og budgetarbejde
 • Opgørelse af erstatning ved fx haglskade, gravearbejde m.v.
 • Jordprøveudtagning
 • Dexter ratio