Udvidet planteavlstjeneste

Denne ydelse består af 3-4 markbesøg i vækstsæsonen (marts-oktober), hvor relevante marker gennemgås, og hvor der tages konkret stilling til, hvad der skal gøres i marken nu og i den nærmeste fremtid.

Besøgene foretages fortrinsvis af samme konsulent fra planteavlsafdelingen i Patriotisk Selskab, hvorved kendskabet til markerne øges, og en optimal rådgivning dermed sikres. Hvis din faste konsulent ikke er at træffe, udpeges, for at forbedre servicen, en fast stedfortræder.

Efter relativ kort tid kender konsulenten dine marker så godt, at der altid kan rådgives om de aktuelle problemer i den enkelte mark. Det sikrer også, at begyndende problemer opdages og bekæmpes, inden de spreder sig til hele ejendommen. Hermed reduceres dine kemikalieomkostninger.