09
Sep
Fokus på flow, når fravænningsvægten skal forbedres

Store udsving i holdstørrelserne fra løbeafdelingen giver store udsving i fravænningsalder og dermed fravænningsvægt. Så hvis farestalden skal forsøge at kompensere for dårligt flow i løbeholdene, så tæres der på fravænningsalderen i nogle uger, mens andre uger giver igen. Jo mindre spredning, der er på holdstørrelserne, desto mere ensretning er der på fravænningsvægt og -alder. Så en indsats for forbedret fravænningsvægt er en holdindsats, som kræver samarbejde og inddragelse af løbeafdelingen.

Fremfor et ønsket antal til løbning kunne der arbejdes med et max-tal og et interval, som måltallet skal ramme. En god tommelfingerregel er at løbe op til maksimalt måltal og derefter acceptere, at 10 % af søerne forlader holdet inden faring, og at 10 % kan accepteres som ikke opnået i måltal, da det vil give 20 % tomme pladser til ammesøer ved faring, og så er farestalden stadig fuldt udnyttet, uden at der laves store udsving i fravænningsalder og -vægt.

Vil du vide mere, så kontakt Lisbeth Shooter på telefon 6315 5469 eller e-mail lsh@patriotisk.dk.