02
Jul
For meget overarbejde blandt medarbejdere kan koste

Hvis du er arbejdsgiver, er det vigtigt, at du har styr på 48-timers-reglen. Reglen betyder, at dine medarbejdere over en periode på fire måneder i gennemsnit maksimalt må arbejde 48 timer om ugen.

Perioden opgøres fra den dag, Arbejdstilsynet er på besøg. Kommer de, mens I har en travl periode, så er det stadig de seneste fire måneder, der tages udgangspunkt i – også selvom medarbejderen måske har haft færre arbejdstimer i månederne før.

48-timers-reglen gælder også, selvom medarbejderen selv tilbyder at arbejde over.

Ferie, feriefridage, sygdoms- og orlovsperioder skal holdes uden for beregningen af gennemsnittet på 48 timer. Det er således ikke en mulighed, at din medarbejder arbejder 70 timer i fire uger og så bringer gennemsnittet ned under grænsen ved at holde ferie i den femte uge.

Ved at bryde 48-timers-reglen risikerer du at skulle betale godtgørelse til din medarbejder. Godtgørelsen ligger på omkring en månedsløn for hver periode med fire måneder, hvor 48-timers-reglen overtrædes.

Arbejdstilsynet kan samkøre oplysninger med SKAT og kan herigennem få indblik i, hvor mange timer dine medarbejdere arbejder.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.