22
Sep
Forældrekøb: Skærpet beskatning på vej

Har du en bolig i virksomhedsordningen, som du udlejer til et nærtstående familiemedlem (fx dit barn)? Så skal du være opmærksom på et lovudkast, som – hvis det bliver vedtaget – fra år 2021 vil gøre udlejningen mindre attraktiv.

Lovudkastet er lempeligere end forventet, men …
I forbindelse med Finanslovsaftalen for 2020 blev det varslet, at forældrekøb i virksomhedsordningen skulle afskaffes. Man ville eliminere muligheden for at opnå en skattefordel ved at kunne trække renteudgifter på forældrekøbslejligheder fra i egen eller ægtefælles personlige indkomst.

For at ”lukke” fordelen blev det varslet, at forældrekøbsejendomme i virksomhedsordningen skulle tvangshæves. Et scenarie, som ville have medført en voldsom beskatning for forældre, som i sin tid i god tro har købt og placeret en forældrekøbslejlighed i virksomhedsskatteordningen.

Så galt ser det heldigvis ikke ud med det nye lovudkast, hvor tvangshævning ikke kommer på tale.

Til gengæld vil man reducere skatteværdien af rentefradraget fra op til ca. 56 % til ca. 33 %.

Det skal ske ved to indgreb:

  • Indførelse af en ny særlig rentekorrektion, som reducerer den skattemæssige værdi af renteudgifterne. Rentekorrektionen skal medregnes i den personlige indkomst, mens fradraget medregnes i kapitalindkomsten. Til beregning af rentekorrektionen anvendes den gældende rentekorrektionssats. Rentekorrektionen vil blive begrænset til kun at udgøre en andel af virksomhedens renteudgifter, så den ikke overstiger den faktiske skattemæssige fordel, som er opnået ved, at renteudgifterne indgår i virksomhedsordningen.
  • Kapitalafkastgrundlaget skal reduceres med en skematisk opgjort friværdi.

 

Hvad betyder det for dig?
Du bliver omfattet af lovgivningen, hvis du udlejer en bolig, som ligger i virksomhedsordningen, til et nærtstående familiemedlem. Et nærtstående familiemedlem kan være dine og din ægtefælles forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn og svigerbørn.

Reduktionen i kapitalafkastgrundlaget vil betyde, at du ikke længere kan få en lempeligere beskatning på boligens ”friværdi”. I 2020 vil det dog ingen betydning få, da afkastsatsen igen er 0.

Herudover vil det heller ikke længere være muligt at reducere topskatten med renteudgifterne af boligens gæld. Dette kan få en betydning på op til 23 % af renteudgiftens skatteværdi.

Det forventes, at lovændringen træder i kraft for indkomstår, der påbegyndes 1. januar 2021 eller senere.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til lovudkastet eller skat ved forældrekøb, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Mimi Shin Jensen.

Har du brug for rådgivning om dit kommende forældrekøb, kan du kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.