15
Sep
Forbered dit naturprojekt nu

Forbered dit naturprojekt allerede nu i god tid inden tilskudsordningerne åbner. Gør du det godt og grundigt, har du bedre chancer for at få tilsagn om støtte i 2017.

Den Danske Naturfond støtter projekter, som sikrer den eksisterende natur eller skaber nye naturarealer og flere levesteder for dyr og planter. Fonden vil først og fremmest gerne støtte konkrete, arealrelaterede projekter – og det forventes derfor, at hovedparten af aktiviteterne, som støtten knytter sig til, angår direkte forbedringer af naturen på konkrete arealer, omend der også kan ydes støtte til medfølgende udgifter som fx projektudvikling, adgang, formidling og monitering.

Alle private lodsejere, foreninger og organisationer kan søge om midler, men projektet skal helst bygge på et samarbejde mellem flere aktører. Stat og kommune kan være en mulig samarbejdspartner for dig i et lokalt projekt.

Går du med tanker om et naturprojekt? Så anbefaler vi, at du – selvom der er lang tid til næste ansøgningsfrist, som først ligger i august 2017 – begynder at forberede projektet, helst så det er fuldstændig gennemarbejdet, når ansøgningsrunden åbner. Et gennemarbejdet projekt har nemlig langt større chance for at få tilskud, og det handler derfor om at være på forkant.

Kontakt seniorkonsulent Kristian Petersen (natur og miljø), hvis du har brug for sparring om et projekt.