17
Sep
Forbered miljøtilsynet og spar penge

Af miljøkonsulent Tine Zimmermann

Mange bedrifter kan i efteråret forvente, at kommunen kommer på besøg til et miljøtilsyn. Sørg derfor for at være forberedt, så din virksomhed undgår ekstra tilsyn, kortere tidsinterval mellem tilsynene, indskærpelser og påbud, der kan medføre ekstra udgifter eller i værste fald politianmeldelse.

Hav oplysningerne parat
Hvis du ikke kan informere kommunen grundigt nok under tilsynet, er der en risiko for, at den kommunale sagsbehandler bruger ekstra tid på sagsbehandlingen af tilsynet. Besøgende er brugerbetalte, så regningen ender hos jer. Det koster 308,70 kr. i timen.

Det skal du forberede
Kommunerne varsler normalt deres tilsyn pr. brev, hvor det er listet op, hvilke papirer m.m., der skal findes frem til tilsynet. Herudover kan det være en fordel på forhånd at lægge diverse kvitteringer frem, fx for bortskaffelse af farligt affald og spildolie og for tømning af olieudskiller samt logbøger for gylletanke (flydelag) og drift af markstakke.

Praktiske ting, det er værd at have fokus på inden tilsynet, er fx:

  • At alle olietanke er anmeldt BBR inden tilsynet (lånetanke skal også anmeldes)
  • At flydelag på gyllebeholdere er tæt (vent evt. med at pumpe gylle ud fra staldene til efter tilsynet, hvis det plejer at kunne give problemer med utætheder i flydelaget)
  • At overdækning på markstakke er intakt

Undgå høj miljørisikoscore
Kommunerne skal give husdyrbrug en miljørisikoscore i forbindelse med deres tilsynsplanlægning. Miljørisikoscoren tager udgangspunkt i, om der er orden i tingene på ejendommen, om der benyttes miljøledelse, og om man efterlever reglerne. Får man en høj miljørisikoscore, risikerer man hyppigere tilsyn end det krævede basistilsyn.

Brug for hjælp?
Du har ret til at have en bisidder til stede under tilsynet. Det kan fx være din miljøkonsulent.

Har du spørgsmål? Så kontakt miljøkonsulent Tine Zimmermann.