23
Nov
Fordele og ulemper ved den kommende ny miljøregulering

Den kommende nye miljøregulering ser ud til at blive mere fleksibel i kraft af, at anlæg og arealer ”skilles ad”. Til gengæld kan vi nok se frem til en lang periode, hvor de nye regler skal implementeres og praksis fastlægges, mener seniormiljøkonsulent Sheila Neldeborg. Sheila har for nylig haft 10-årsjubilæum, og på Agromek kan du møde hende til en snak om din virksomheds fremtid– og få råd og vejledning om, hvordan du bedst navigerer rundt i forhold til den nye miljøregulering.

Til august 2017 står en ny miljøregulering for døren. Dette er noget, som fylder en del i seniormiljøkonsulent Sheila Neldeborgs hverdag. Hun hjælper dagligt kunder med at vurdere timingen i forhold til miljøansøgninger samt muligheder og eventuelle udfordringer vedrørende den nye husdyrmiljøregulering og ikke mindst vedrørende den nye regulering af arealer:

”Jeg synes, at den ny miljøregulering ser spændende ud, i forhold til at man vil skille arealer og anlæg ad. Det vil man gøre på grund af den ufleksible måde, det fungerer på nu, hvor selv små ændringer udløser en godkendelsesproces af både anlæg og arealer eller et tillæg til den eksisterende godkendelse. Derudover er det en fordel, at udnyttelsesfristen af miljøgodkendelsen sættes op til 6 år, da jeg tidligere har set eksempler på, at det var svært at nå at gennemføre projektet, inden fristen for udnyttelse udløb. Det er også positivt, at man vil foretage nogle administrative forenklinger, som skal føre til kortere sagsbehandlingstider, samt at man udelukkende vil stille krav om, at store brug godkendes. Husdyrgodkendelsen bliver ikke længere en produktionstilladelse til fx et antal dyr i et givent vægtinterval – og der bliver derfor ikke længere noget, der hedder dyreenheder. I stedet baseres godkendelsen på en emissionsgrænse, hvilket giver landmanden mere fleksibilitet i forhold til produktionstilpasningen – så længe emissionsgrænsen bare overholdes”, roser Sheila Neldeborg den kommende regulering, men tilføjer dog:

”Jeg har som miljøkonsulent været igennem et paradigmeskift i miljøreguleringen før, nemlig i 2007 i forbindelse med kommunalreformen, og det var et ekstremt langt forløb, særligt da tingene efterfølgende skulle falde på plads. Igen kommer der jo til at ske rigtig mange og store forandringer, idet de enkelte parametre skal defineres på helt nye måder – og det kommer realistisk set til at tage noget tid, før kommunerne er inde i sagen og hensigtsmæssigt kan føre de nye regler ud i praksis. Selvom den målrettede regulering rummer mange spændende elementer, synes der også at være en del udfordringer, som giver anledning til nogen bekymring – fx skal man for arealernes vedkommende til at forholde sig til et fosforloft”.

Opfordring: Sæt dig ind i sagen
Sheila Neldeborg opfordrer til, at du som landmand sætter dig ind i den kommende miljøregulering, så du kan være på forkant i forhold til dine planer og strategier for de kommende år:

”Min erfaring er, at det altid er godt at forholde sig til nye tiltag i god tid, både fagligt og på det mere mentale plan, så man er klar til at træffe hensigtsmæssige beslutninger den dag, det går løs. Der er tale om et reelt paradigmeskifte, og hvis lovforslaget vedtages, vil alle tidligere miljøgodkendte husdyrbrug og arealer derfor ikke længere være underlagt de nuværende vilkår, men i stedet overgå til den generelle målrettede regulering, som vil give anledning til nye krav. Krav, som både kan være lempede eller skærpede i forhold til nu”.

Sheila Neldeborg 10-årsjubilæum – mød hende på Agromek, stand F5148
Sheila Neldeborg har pr. 15. november været ansat som miljøkonsulent hos Patriotisk Selskab gennem ti år. For nylig blev hun forfremmet til seniormiljøkonsulent, ligesom hun også for nylig har færdiggjort en master i miljø- og energiret – hvilket har givet hende en bred basisviden om bl.a. de forvaltningsretlige grundsætninger, EU-regulering, politologi og politikdannelse samt gjort hende endnu skarpere på miljø- og energiretten, herunder særligt den nationale husdyr- og arealregulering, baseret på en række fremtrædende EU-direktiver (IE-direktivet, VVM-direktivet, habitatdirektivet, vandrammedirektivet m.fl.). Alt dette kommer naturligvis dig til gavn som Sheilas kunde.

Som den markante fagperson Sheila Neldeborg er, er hun naturligvis en af Patriotisk Selskabs repræsentanter på Agromek, stand F5148. Her vil hun torsdag og fredag stå klar til en snak om din virksomheds fremtid, både på kort og på længere sigt – og ikke mindst med gode råd og vejledning om, hvordan du kan forholde dig til den nye regulering.

Kort om Sheila Neldeborg
Sheila Neldeborg har styr på alle de mange miljøregler og kan være med til at sikre, at din virksomheds projekter kan gennemføres efter forskrifterne. Det kan fx være en udvidelse af dyreholdet, etablering af et biogasanlæg eller opsætning af vindmøller. Derudover er hun særligt skarp på, hvordan det står til med de nationale vandområde- og naturplaner, herunder Natura 2000-reguleringen – så hvis dette berører dine arealer, så er Sheila den rette konsulent for dig.