26
Jun
Foreløbige tal fra analyserne: Bedre end prognoserne

Hos Patriotisk Selskab har vi nu de foreløbige resultater af Virksomhedsanalyserne for 2014/2015 klar. Til efteråret udkommer de endelige resultater, traditionen tro, i opslagsværket Driftsanalyser. Værket er kendetegnet ved detaljeret at måle den enkelte landbrugsvirksomheds resultater helt ned på driftsgrensniveau for dernæst at sammenligne bedrifterne, så den enkelte virksomhedsejer tydeligt kan se, på hvilke områder det er nødvendigt med forbedring.

Du kan se de foreløbige resultater her Driftsanalyser 2014-2015 foreløbige resultater

Resultaterne ligger generelt bedre end prognoserne. Det skyldes, at virksomhederne, der har været med, dels har formået at øge effektiviteten betydeligt, dels har haft en god omkostningsstyring.

Marken

 • De foreløbige resultater er bedre end prognosen, primært som følge af bedre udbytter og omkostningsbesparelser
 • Udbytter generelt bedre end prognosen, priser lidt under
 • Græsfrø: Bedre udbytter og dollarkursen hjælper på prisen
 • Besparelse på direkte omkostninger (gødning)
 • Lavere indirekte omkostninger (energi og arbejde)
 • Nettoudbyttet er lidt lavere end i de foregående 5 år

 

Sohold

 • De foreløbige resultater er på niveau med prognosen, primært som følge af bedre effektivitet
 • Foderomkostninger er højere, og arbejde er højere
 • Nettoudbyttet er lidt højere end i de foregående 5 år

 

Smågrise 7 – 30 kg

 • De foreløbige resultater er lavere end prognosen, primært som følge af en højere pris pr. fe.
 • Salgsværdi vs. indsættelsespris understøtter ikke produktionen
 • Nettoudbyttet er 14 kr. pr. stk. lavere end i de foregående 5 år

 

Slagtesvin

 • De foreløbige resultater er væsentligt bedre end prognosen, primært som følge af højere bruttoudbytte
 • Foderomkostning og arbejde er højere
 • Nettoudbyttet er 11 kr. pr. stk. lavere end i de foregående 5 år.