12
Jun
2016: Dårligt markår, bedre svineår

Af direktør for økonomirådgivning Peter Borreby

Vi har nu de foreløbige tal til Driftsanalyser 2016/2017 klar. Vores forventninger til 2016 og de reelle tal ligger meget tæt på hinanden. Se tallene her.

Forklaringen på tallene kan du læse herunder:

Mark
Resultatet i marken for 2016 er før renter, jordleje og tilskud opgjort til -588 kr. pr. ha, hvor prognosen fra Driftsanalyser 2015/2016 lød på -590 kr. pr. ha. Helt som ventet er resultatet i marken dermed faldet med næsten 1.800 kr. pr. ha i forhold til året før. Vi vidste godt, at udbytterne i 2016 var lave som følge af tørken, men vi ser en meget stor spredning i de enkelte afgrøder afhængig af landsdel.

Vinterhvede ligger udbyttemæssigt på prognosen, men salgsprisen har været højere end forventet. I vårbyg er prisen lavere end forventet, og en del maltbyg har ikke kunnet holde kvalitetskravene, hvorfor effekten af udbyttenedgangen forværres. Vinterrapsen var særligt udfordret i 2016, hvor udbyttet var 25 % lavere end de seneste fem år.

Sukkerroer er p.t. den afgrøde, som har klaret sig bedst og har således i de foreløbige analyser overhalet frøafgrøderne. Frøafgrøderne har dog fortsat et betydeligt bedre dækningsbidrag end kornafgrøderne.

Af alt dette kan konkluderes, at udover udbyttevariationerne, så har afgrødesammensætningen en stor betydning for de enkelte ejendommes resultat i marken.

Resultatet for den bedste halvdel i marken er 1.266 kr. pr. ha bedre end gennemsnittet. Det er på niveau med sidste års analyser, men med udgangspunkt i de lavere resultater for 2016 er det et udtryk for, at forskellen mellem gennemsnittet og den bedste halvdel er en del større.

Svin
Svineproducenterne havde som ventet en stor fremgang i resultatet for 2016. For smågriseproducenterne har der igen været en fremgang i effektiviteten, og smågriseprisen var over det forventede. Foderomkostningerne var dog også højere, og dækningsbidraget er dermed på niveau med prognosen. De øvrige omkostninger er i de første analyser højere. Samlet er resultatet før renter på 954 kr. pr. årsso, hvilket er ca. 290 kr. under prognosen.

Afregningspriserne for smågrise og slagtesvin var højere end forventet i november og december 2016. Udover at det førte til en lidt højere gennemsnitspris for kalenderåret, førte det også til en højere statusværdi af handelsbesætningerne til nytår.

Alt i alt blev resultaterne for både smågrise og slagtesvin altså bedre end prognosen.

For smågrise blev dækningsbidraget 59 kr. pr. stk., hvor forventningen var 55 kr. pr. stk. De øvrige omkostninger var på niveau med prognosen, og resultatet før renter på 6 kr. pr. stk. er således 4 kr. bedre end forventet.

For slagtesvin blev dækningsbidraget 154 kr. pr. stk., hvor forventningen lå på 146 kr. pr. stk. De øvrige omkostninger var på niveau med prognosen, og resultatet før renter på 27 kr. pr. stk. er hermed 8 kr. bedre end forventet.