11
Sep
Forhøjelse af beskæftigelsesfradrag

Af økonomikonsulent Eva Damgaard Knudsen

Folketinget har besluttet at fremrykke ikrafttrædelsen eller øge effekten af tidligere vedtagne skattemæssige lovændringer. Ændringerne har bl.a. positiv indvirkning på den skattepligtige indkomst vedrørende beskæftigelsesfradraget.

Beskæftigelsesfradraget er et ligningsmæssigt fradrag, som SKAT automatisk beregner på baggrund af oplyst lønindkomst eller overskud af virksomhed.

I 2012 blev det besluttet at forhøje beskæftigelsesfradraget løbende fra 2013 og frem til 2022. Det er de fastlagte årlige stigninger, man nu efterfølgende har besluttet af øge:

forhøjelse personfradrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: SKAT

Som det fremgår af ovenstående, er satserne 2014, 2015, 2016 og 2017 forhøjet.

Beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere
Persongruppen, som fradraget retter sig imod, er enlige forsørgere, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud jf. Børnetilskudsloven.

For denne personkreds er der kun sket én, men ikke uvæsentlig ændring i skatteåret 2014, hvor satsen er forhøjet fra 2,60 % / maks. 8.600 til 5,40 % / maks. 17.700. Frem til og med 2022 vil satsen langsomt stige til 6,25 % / maks. 20.400.

Ønsker du at vide mere, så kontakt din økonomikonsulent eller Eva Damgaard Knudsen på telefon 6315 5448 eller e-mail edk@patriotisk.dk.