11
Mar
Forpagtning af svineproduktionsejendom ved Veflinge, Fyn

På vegne af en kunde udlejes svineproduktionsejendom med et samlet areal på op til 70 ha, hvoraf de 2 ha er skov. Ejendommen er beliggende ved Veflinge på Fyn.

Stalden til svineproduktion er opført i 2006. Der er tilladelse til 111,92 DE, svarende til 4.000 slagtesvin årligt. Stalden er opdelt i fire sektioner med 250 stk. i hver. Hver sektion er med 1/3 fast gulv, 1/3 miljøspalter og 1/3 alm. spalter. Der er overbrusning i hver sektion og diffus ventilation. Gyllebeholder er ligeledes fra 2006.

Frist for afgivelse af bud er mandag den 31. marts 2014, kl. 24.00. Ejer forbeholder sig ret til at forkaste alle bud.

For nærmere information og rekvirering af materiale – kontakt sekretær Jette Post
telefon 6315 5417 eller på mail: jp@patriotisk.dk.