12
Maj
Forpagtning Assens Kommune

Der er nu lukket for bud i denne omgang.

Assens Kommune udbyder landbrugsarealer til forpagtning fra 1. januar 2015 til 31. december 2020.

Arealerne, der er fordelt over hele kommunen, kan forpagtes til konventionel eller økologisk dyrkning, idet enkelte arealer dog skal dyrkes sprøjtefrit.

Udbudsmaterialet kan rekvireres hos Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ,
tlf. 6315 5400 ved sekretær Jette Post eller pr. e-mail: jp@patriotisk.dk.

Tilbud, der skal være Patriotisk Selskab i hænde senest søndag den 25. maj 2014 kl. 24.00, stiles til juridisk konsulent Kirsten Dühr på ovennævnte adresse eller pr. e-mail: kid@patriotisk.dk.

Assens Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud eller forkaste alle tilbud.

Kortmateriale til de enkelte forpagtninger kan ses her:
Oversigtskort – alle arealer
K1 – Assens – mørk blå
K2 – Ebberup – orange
K3 – Glamsbjerg – gul
K4 – Voldtofte mørk grøn
K5 – Ørsted – lys lilla
K6 – Sandager – lys blå
K7 – Aarup – pink (2)
K8 – Vissenbjerg – lys grøn
K9 – Etterup – rød

Oversigtskort - alle arealer