30
Aug
Vandløb: Forringet vandføringsevne – informer kommunen

Har du nogen offentlige vandløb på din grund? Det er som bekendt kommunen, der står for vedligeholdelsen af disse – men hvis du har opdaget, at vandføringsevnen er blevet forringet (fx aflejringer eller indsnævringer), kan du med fordel give kommunen besked, så de kan sørge for at få gjort noget ved det, inden der kommer oversvømmelse.

Nyborg Kommune vil i den kommende tid besigtige offentlige vandløbsstrækninger, hvor der er en formodning om forringet vandføringsevne, og de opfordrer derfor lodsejere til at give besked senest den 7. september, hvis de har bemærket noget.

Henvendelsen skal ske til Søren Okkels Uhrskov på sou@nyborg.dk eller telefon 6333 6878 og indeholde vandløbets navn samt en angivelse af strækningen med forringet vandføringsevne – gerne sammen med et oversigtskort med opmærket problemstrækning og kontaktoplysninger på lodsejer.

Vi forventer, at flere af landets kommuner vil følge Nyborg Kommunes eksempel og opfordrer under alle omstændigheder til, at du kontakter din kommune, hvis der er forringet vandføringsevne i vandløb på dine arealer.