27
Mar
Forsikring: Erstatningssummer nedskrives med alderen

Af driftsøkonom Sarah Lilaa, Patriotisk Selskab, og landbrugschef Henriette Andreassen, V-R Gruppen

Mange bliver overraskede over erstatningens størrelse, når de anmelder en skade til forsikringen – og det er desværre sjældent til den positive side.

Forventer du, at fx en skade i dit fodringsanlæg vil udløse en fuld erstatning, altså så det svarer til din reparationsudgift?

Så kan du godt tro om igen.

Ikke nok med, at værdien på dine ting falder med årene – de fleste forsikringsselskaber arbejder også med et begreb, de kalder afskrivninger. Det vil sige, at de kigger på alderen af den ting, du vil have erstattet eller repareret, og trækker en procentdel fra erstatningen, alt efter hvor gammel tingen er. Du er derfor selv nødt til at spæde penge i en ny investering eller reparation. Og er der tale om større ting som fx bygninger, malkeanlæg og staldinventar kan der hurtigt blive tale om mange penge. Eksempelvis hvis din stald brænder ned, og du skal have bygget en ny.

Hvad gør du?
Vi anbefaler, at du tjekker, om der er indarbejdet afskrivninger i dine forsikringer. Led efter det i policen og betingelserne – og husk også at læse det med småt.

Hvis der er afskrivninger i din forsikring, kan du tegne en nygarantiforsikring.

Med en nygarantiforsikring gælder afskrivningerne ikke, og du er garanteret en erstatning, der svarer til det beløb, som et nyt produkt magen til det gamle vil koste.

Så snart du har bygninger, inventar, osv. med nogle år på bagen, er en nygarantiforsikring noget, du bør overveje.

En anden mulighed, når vi taler om din bygningsforsikring, er en sumforsikring. Den er dog ofte kun en smule billigere, så det er ikke den store præmiebesparelse, du opnår. Med en sumforsikring forsikres dine bygninger efter en fastsat sum – men vær opmærksom på, at hos nogle forsikringsselskaber skal forsikringssummen også indeholde dine oprydningsomkostninger efter en skade. Herudover tilbyder de fleste selskaber også kun restværdidækning på 80 procent.

Er du i tvivl, om det kan betale sig for dig med en nygarantiforsikring? Så kontakt driftsøkonom Sarah Lilaa fra Patriotisk Selskab.

Du er også velkommen til at kontakte landbrugschef Henriette Andreassen fra V-R Gruppen på 6048 9811 eller henriette@v-r.dk, hvis du har brug for hjælp til at gennemskue din forsikring.