18
Dec
Forslag om ny lejelov fremsat

Der er den 17. december fremsat lovforslag vedrørende lejeloven. Ændringerne er i tråd med det forventede og vedrører bl.a. reglerne om vedligeholdelse, mulighed for regulering af lejen ved nettoprisindeks og obligatoriske ind- og udflytningssyn. Ligeledes kommer der ændrede bestemmelser vedrørende lejers istandsættelsesforpligtelse ved fraflytning, pligt til rullende vedligeholdelsesplaner for udlejer samt ændringer i reglerne for sager ved huslejenævnet således, at gebyr for indbringelse stiger til 300 kr., og udlejer skal betale et gebyr til huslejenævnet, såfremt lejer får fuldt ud medhold.

Idet der har været omfattende diskussioner om lovforslaget længe inden dets fremsættelse, forventes der ikke at komme større ændringer i forbindelse med behandlingen af lovforslaget. Du er velkommen til at kontakte én af Patriotisk Selskabs jurister for nærmere oplysninger om lejelovsændringerne. Vi vil udsende nærmere information efter en endelig vedtagelse af lovforslaget.