13
Okt
Fredet ejendom: Har du betalt for meget i ejendomsskat?

Er du delvist fritaget for at betale ejendomsskat, fordi din ejendom er fredet? Så kan du nu – måske – få ændret fritagelsen, hvis du mener, at det fritagede areal burde have været større. Du skal i så fald anmode om genoptagelse hos Vurderingsstyrelsen senest den 31. oktober.

Hvem skal betale mindre i ejendomsskat?
Skattestyrelsen har udsendt et styresignal vedr. ejendomme, der alene delvist er fritaget for at betale ejendomsskat efter reglerne om fredede ejendomme med tinglyst bevaringsdeklaration.

Det har vist sig, at praksis for, hvordan man har skønnet grundens værdi, tidligere har været uens i forskellige situationer. Bl.a. hvor der forefindes andre bygninger på ejendommen, der ikke er fredet, eller hvor havens størrelse har givet anledning til, at daværende SKAT ikke har ment, at det har berettiget til fuld grundskyldsfritagelse.

Spørgsmål
Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at anmode om genoptagelsen for din ejendom? Så kontakt chefkonsulent Mimi Shin Jensen.