27
Feb
Slagtesvin: Fremstillingspris fra fødsel til slagtning

Af seniorkonsulent Tommy Bjerregaard      

Et blik på produktionsomkostningerne de seneste otte år viser, at det i gennemsnit har kostet 11,30 kr. at producere 1 kg svinekød. Noteringen inkl. efterbetaling og fradrag har i gennemsnit været 10,33 kr. pr. kg – altså et tab på 0,97 kr. pr. kg eller 79 kr. pr. slagtesvin ved en slagtevægt på 82 kg.

Fremstillingsprisen for smågrise fra fødsel til 30 kg ligger i gennemsnit på 364 kr. pr. stk. Det svarer stort set til den gennemsnitlige beregnede notering for SPF-grise i perioden, og det betyder således, at tabet alene ligger i selve slagtesvineproduktionen.

En svineproduktion på 500 årssøer med produktion af 14.400 stk. slagtesvin ville således resultere i et tab på ca. 1.137.000 kr. pr. år. Uden slagtesvineproduktion, men alene ved salg af smågrisene ved 30 kg, ville omkostningerne ved produktionen kun lige være blevet dækket, og dette er en af forklaringerne på, hvorfor så mange stopper med at producere slagtesvin, og hvorfor så få investerer i opstart eller udvidelse af slagtesvineproduktion.

Tabellen viser produktionsomkostningerne ved at producere 1 kg svinekød, dvs. fremstillingsprisen fra fødsel til slagtning. Omkostningerne er beregnet som et gennemsnit af de seneste otte år – fra 2006 til 2013. Under omkostninger til ”Arbejde” er medregnet både de ansattes og landmandens eget arbejde ved produktionen.

Fremstillingspris fra fødsel til slagtning

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ligeledes artikel fra Effektivt landbrug af 27. februar 2014.