18
Apr
Fremtidsfuldmagt: Før du ikke mere er beslutningsdygtig

Af juridisk konsulent Rikke Gade Trinskjær

Vidste du, at det er blevet muligt at oprette en såkaldt fremtidsfuldmagt? Med en fremtidsfuldmagt kan du give en eller flere personer ret til at repræsentere dig i økonomiske og personlige anliggender, hvis du ikke længere selv er i stand til at varetage dine anliggender – typisk ved sygdom, fx demens. Fuldmagt-systemet er et alternativ til et offentligt værgemål og sætter dig i stand til selv at pege på, hvem der skal varetage dine anliggender, hvis ikke du selv kan.

Hvis du står midt i eller foran et generationsskifte, er det en god idé at oprette en fremtidsfuldmagt. På den måde kan du sikre, at det er en person tæt på dig, som du har tillid til, der får ansvaret for at tage de beslutninger, der har betydning for dig og dit liv. Du fastsætter selv grænserne for, hvilke opgaver fremtidsfuldmægtigen skal varetage, og du kan også indsætte forskellige personer til at varetage forskellige sagsområder.

Det er vigtigt, at du i forbindelse med generationsskiftet overvejer grundigt, hvem fuldmagten skal gives til, da den fremtidsfuldmægtige, du udpeger, ikke må handle med sig selv eller i forhold, hvor han/hun kan have modstridende interesser med dig som fuldmagtsgiver. Vær også opmærksom på, at du har mulighed for at nedfælde dine ønsker i relation til generationsskiftet, så fuldmægtigen bliver klædt bedre på til opgaven med at varetage dine interesser.

Også hvis du er ny virksomhedsejer, bør du overveje at oprette en fremtidsfuldmagt. Hvis uheldet er ude, og du eksempelvis kommer til skade, er det betryggende, at der er en plan for, hvem der kan gå ind og varetage dine interesser, og at vedkommende er bekendt med det.

Hvornår gælder fremtidsfuldmagten?
Fremtidsfuldmagten træder i kraft, hvis du eller fremtidsfuldmægtigen – efter forudgående drøftelse med dig – anmoder om det. På baggrund af en lægeerklæring vurderer Statsforvaltningen herefter, om du er i stand til at varetage dine egne interesser. Hvis ikke dette er tilfældet, træder fuldmagten i kraft, og fremtidsfuldmægtigen får bemyndigelse til at administrere dine interesser i det omfang, der fremgår af fuldmagten. Statsforvaltningen fører tilsyn med fremtidsfuldmægtigen, men ønsker du et mere aktivt tilsyn, kan du, når du opretter fuldmagten, udpege en person til at føre tilsyn med fremtidsfuldmægtigen.

Vær opmærksom på, at fuldmagten ophører ved din død, og at du derfor også bør oprette et testamente.

Generalfuldmagt vs. fremtidsfuldmagt
Det har hidtil været muligt at få lavet en såkaldt generalfuldmagt. En fremtidsfuldmagt adskiller sig bl.a. derved, at fuldmagten først træder i kraft, når du ikke længere er beslutningsdygtig. Desuden skal der ske en central registrering af fremtidsfuldmagten, hvilket sikrer en klarhed om fuldmagtsforholdet, som en generalfuldmagt ikke kan tilbyde.

Hvis du allerede har oprettet en generalfuldmagt, anbefaler vi, at du undersøger, om en fremtidsfuldmagt kan være en bedre løsning for dig.

Kontakt mig endelig (Rikke Gade Trinskjær), hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at oprette en general- eller fremtidsfuldmagt.

Denne artikel er en del af en større artikelserie om de mange overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med et ejerskifte. HER kan du læse de artikler i serien, som vi indtil videre har udgivet.