24
Apr
Fristforlængelser, men ikke på alt: Pas på fælderne

Regeringen og Folketinget har pga. corona givet en række fristforlængelser i forbindelse med indbetaling af skat og moms samt indberetninger af selvangivelser og årsrapporter. Men det er ikke alle frister, som er forlænget. Vi vil her give dig et overblik.

Trods de forlængede frister er det hos Patriotisk Selskab fortsat vores mål i videst muligt omfang at forsøge at overholde de oprindelige afleveringsfrister. Vi betragter derfor fristforlængelserne som et ekstra sikkerhedsnet – og ikke som en opgaveudskydelse.

Skat, personer
B-skatterater pr 20. april og 20. maj er udskudt til indbetaling 22. juli og 21. december 2020.

Fristen for at rette i årsopgørelsen eller udfylde oplysningsskema (selvangivelse) er ændret til 1. september 2020 for alle personer. Årsopgørelser dannes fortsat som hidtil, hvilket betyder, at overskydende skat udbetales som hidtil. Endvidere beregnes dag-til-dag-rente uændret. Med andre ord: Betalingsfristerne for restskat er uændrede.

Det skal endvidere understreges, at en række frister, som følger den almindelige selvangivelsesfrist, ikke er forlænget. Det gælder fx genanbringelse af ejendomsavance, overdragelse med succession, indbetaling på ophørspension, skattefri omdannelse til selskab og omvalg af anvendelsen af virksomhedsordningen for 2018.

Skat, selskaber
Selskaber har ligeledes fået forlænget indsendelsesfristen for oplysningsskemaet (selskabsselvangivelsen) vedr. indkomståret 2019 til 1. september 2020.

Også her er fristerne for acontoskat og slutskat uændrede.

Regnskaber, selskaber
For selskaber med regnskabsår, der afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020, forlænges fristen for at afholde generalforsamling og indsende årsregnskaber til Erhvervsstyrelsen med tre måneder.

Det betyder, at et selskab, hvor regnskabsåret udløb 31. december 2019, kan vente med at afholde generalforsamling til 31. august 2020. Indberetningsforpligtelsen umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse gælder fortsat.

Udløber regnskabsåret fx 30. juni 2020, vil der ikke være forlænget frist, og det er derfor fortsat et krav, at generalforsamlingen afholdes senest 30. november 2020.

Moms
For små og mellemstore virksomheder gælder det, at afgiftsperioderne lægges sammen. Det vil sige, at betalingsfristen for mellemstore virksomheder forlænges med et kvartal, og betalingsfristen for små virksomheder forlænges med et halvt år.

På trods af den senere indbetalingsfrist anbefales det, at den første periode indberettes, når den er opgjort. Herved vil det også være muligt at få negativ moms udbetalt. Hvis du gerne vil betale til den oprindelige frist, fordi din virksomhed har stor overskudslikviditet, hvor der betales negative renter, er det også muligt.

Indberetning af EU-salg uden moms samt indberetning og betaling af One Stop-moms er ikke blevet udskudt.

Momslån til mindre og mellemstore virksomheder
Regeringen og Folketinget har aftalt en låneordning for små og mellemstore virksomheder, hvor virksomhederne kan få tilbagebetalt den moms, som havde betalingsfrist den 2. marts 2020. Forslaget forventes vedtaget, så udbetalingsansøgninger kan indsendes fra på mandag den 4. maj. Vi kender ikke alle detaljer i ordningen på nuværende tidspunkt.

A-skat og AM-bidrag, arbejdsgiver
Indbetalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag er forlænget med fire måneder for månederne april, maj og juni.

For små og mellemstore virksomheder ændres betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag til følgende:

  • Betalingsfristen 14. april er ikke udskudt
  • Betalingsfristen 11. maj rykkes til 10. september 2020
  • Betalingsfristen 10. juni rykkes til 12. oktober 2020
  • Betalingsfristen 10. juli rykkes til 10. november 2020

 

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, så kontakt endelig din daglige rådgiver eller seniorkonsulent Palle Offersen.