13
Mar
Status på målrettede, frivillige efterafgrøder

Ansøgning om målrettede, frivillige efterafgrøder er i gang. Det samlede mål er, at der skal etableres 137.000 ha målrettede, frivillige efterafgrøder geografisk fordelt efter det vurderede behov i løbet af de tre ansøgningsrunder. Samlet set blev der på landsplan allerede i runde 1 ansøgt om cirka 88.000 ha efterafgrøder, og i runde 2 blev der den første ansøgningsdag søgt om mere end 35.000 ha.

Hos Patriotisk Selskab har vi netop ansøgt om 2. runde målrettede, frivillige efterafgrøder for vores medlemmer. Vi startede tidligt onsdag den 1. marts, hvor 2. ansøgningsrunde åbnede, og de fleste medlemmer har derfor fået deres ønsker opfyldt, som det også var tilfældet ved 1. ansøgningsrunde, der startede den 1. februar.

Det er positivt, at landbruget, via Fødevare- og Landbrugspakken, har fået ekstra kvælstof, så vi kan gøde planterne mere optimalt, og de frivillige, målrettede efterafgrøder må vi tage med i købet. Hos Patriotisk Selskab har vi derfor valgt at have en positiv og proaktiv tilgang til ansøgningen om de frivillige, målrettede efterafgrøder.

For dem, hvor etableringen af frivillige, målrettede efterafgrøder ikke har krævet en ændring i sædskiftet, har det været en fordel med kompensationen. Der er dog også nogen, der har fravalgt at søge om frivillige, målrettede efterafgrøder, netop fordi det ville være nødvendigt at ændre sædskiftet. De kan blive pålagt at etablere frivillige, målrettede efterafgrøder uden kompensationen på 700 kr. pr. ha. I stedet for at etablere de frivillige, målrettede efterafgrøder, kan de vælge en reduktion i N-kvoten 2018, hvis det skønnes mere optimalt.

3. ansøgningsrunde
Den 22. marts åbner 3. ansøgningsrunde om frivillige, målrettede efterafgrøder med indsatsområdet kystvand.

Du kan læse mere om ansøgningsproceduren her og kontakte sekretær Jette Post, hvis du gerne vil have hjælp til at ansøge om frivillige efterafgrøder i runde 3.