20
Jun
Op til fuld dækning for biodiversitetstiltag i din skov

Frem til den 2. juli kan du søge tilskud til at sikre og forbedre biodiversiteten i din skov.

Du kan bl.a. søge tilskud til:
• Ekstensiv skovdrift
• Bevaring af træer til naturligt henfald
• Skovgræsning
• Etablering af naturlige vandstandsforhold
• Rydning af uønsket opvækst

Der gives tilskud på op til 100 % af udgifterne.

Tilskudsordningen er for private skovejere, dvs. personer, selskaber, fonde, foreninger eller lignende.

Skynd dig at få udarbejdet en ansøgning, hvis du gerne vil forbedre biodiversiteten i din skov – kontakt teamleder (natur og miljø) Kristian Petersen.