14
Aug
Fulde stalde – sidste udkald!

Af miljøkonsulenterne Tine Marquard Zimmermann og Mette Skjold Sørensen

Har du en godkendelse fra før 2007, er det ved at være sidste chance for at gøre brug af anmelderordningen om produktionstilpasning også kaldet ”Fulde stalde” efter § 32 i Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Anmelderordningen bortfalder ved årsskiftet.

Er din miljøgodkendelse fra før 2007, vil du have mulighed for at opdatere din produktion ved hjælp af anmelderordningen ”Fulde Stalde”. Anmelderordningen er især interessant for svinestalde, da den giver mulighed for en udvidelse svarende til ca. 10 % af produktionen af sohold og slagtesvin over 25 kg. Baggrunden for ordningen har været at imødekomme svineproducenter, der er blevet mere effektive og derfor har behov for at tilpasse deres miljøgodkendelser til deres effektivitetsforbedringer eller slagteriets krav om øget slagtevægt.

Vi opfordrer derfor vores kunder til at overveje, om de har brug for at benytte sig af anmelderordningen, før den udløber.

Kontakt Tine Marquard Zimmermann og Mette Skjold Sørensen og drøft mulighederne for, om du kan bruge anmelderordningen.

Husk at få søgt om fulde stalde inden udgangen af året,
hvis du har en miljøgodkendelse fra før 2007!

fulde stalde