20
Apr
Gårdråd – Sådan kommer du i gang

Du skal vælge gårdsrådsmedlemmer efter de udfordringer, du står med på din bedrift, og du bør følge nogle helt faste mødestrukturer for at få mest muligt ud af dit gårdråd, siger seniorkonsulent og projektleder Brian Bendtsen fra Patriotisk Selskab.

Et gårdråd kan være en god løsning, hvis du står med forskelligartede udfordringer i din bedrift og savner bred rådgivning på kryds og tværs af faglige grænser. Men det kan også virke lidt uhåndgribeligt, hvordan du starter et gårdråd, indrømmer seniorkonsulent og projektleder Brian Bendtsen fra Patriotisk Selskab, der selv er med i et gårdråd som økonomisk rådgiver.

Han påpeger, at hvis du overvejer at få dig et gårdråd, så bør du altid definere dine behov som det første. Du skal kigge på, hvilke udfordringer du har i din virksomhed, og hvad der skal til for at løse dem. Herefter kan du sætte et hold, der har kompetencerne til at rådgive om lige præcis den situation, du befinder dig i.

”Hvis du går den modsatte vej rundt og starter med at sætte et hold, så kan du jo kun få hjælp til det, holdet tilfældigvis har kompetencer til, og det er ikke sikkert, det lige matcher de problemstillinger, du kæmper med i hverdagen,” siger Brian Bendtsen.

Sæt gårdrådet efter, hvor du er
Et gårdråd kan have flere forskellige formål. Brian Bendtsen deler det op i niveauer:

”Niveau ét er det gårdråd, hvor målet er resultatoptimering. Her skal du fx sørge for at få den bedste planteavlskonsulent med, der kan rådgive om, hvordan du skal dyrke dit korn, for at det giver det bedste udbytte, og den bedste svinekonsulent, der tilsvarende kan fortælle om, hvordan du får de bedste resultater i din svineproduktion. Niveau to er derimod gårdrådet, der sættes, når resultaterne er toptunede, men virksomheden skal udvikles. Her er det nogle andre kompetencer, der er brug for”.

Det gode gårdrådsmøde
Det er ikke ligegyldigt, hvordan du strukturerer dit gårdrådsmøde, mener Brian Bendtsen og understreger, at en forkert mødestruktur kan være skyld i, at man ikke når nogen vegne med udviklingen:

”Det er helt basalt, men et godt gårdrådsmøde kræver, at der udsendes en gårdrådsrapport inden mødet. Den skal opsummere, hvordan det er gået siden det sidste møde på alle områder. Og så skal der laves en dagsorden. På den måde kan I komme hurtigere i gang med selve mødet – hurtigere gå fra spørgsmålet ’hvor er vi?’ til ’hvad gør vi?’”, siger Brian Bendtsen og tilføjer, at der også bør være en sekretær, en mødeleder og en referent til stede på mødet, idet det gør det lettere for alle gårdrådsmedlemmerne at koncentrere sig om det, det hele handler om – nemlig bedriften.

Brian Bendtsen understreger, at din tilgang til gårdrådet er afgørende for, at gårdrådet har en effekt:

”Du skal være klar på at få kritisk respons af dit gårdråd – og dernæst gøre tingene bedre til næste gang”, siger han.

Har det fanget din interesse, eller har du spørgsmål, så kontakt Brian Bendtsen.