12
Jan
Gæld modregnes EU-støtten

Det er blevet indført, at gæld til det offentlige modregnes EU-støtten, hvilket vil sige, at gælden fratrækkes, før støtten udbetales. Der er altså tale om en ny modregningsadgang i samarbejde mellem NaturErhvervstyrelsen og SKAT. SKAT gennemgår via NemKonto alle NaturErhvervstyrelsens udbetalinger og modregner fx manglende moms eller skattegæld.

Fra i år er det også blevet muligt for SKAT at modregne i udbetalinger, som man har overdraget til sin bank eller andre. Dermed kan SKAT nu trække gæld fra i alle offentlige udbetalinger, uanset om der er givet transport i udbetalingen eller ej.

Har du spørgsmål? Så kontakt juridisk konsulent Kirsten Dühr.