13
Mar
Gem skatteregnskaberne, indtil virksomheden sælges

Ifølge loven skal skatteregnskaber gemmes i fem år, men vi anbefaler, at du gemmer dem alle, indtil din virksomhed sælges. Et salg kan udløse skat af ejendomsavancen – og ejendomsavancens størrelse er afgørende for størrelsen af den skat, som skal betales. Jo flere oplysninger om anskaffelsessummer, forbedringer, afskrivninger m.m. du kan dokumentere, jo højere kan anskaffelsessummen dermed opgøres – og des lavere og mere korrekt kan din konsulent opgøre ejendomsavancen.

Vær opmærksom på, at SKAT ikke automatisk gemmer skatteregnskaber. Det skal du derfor selv sørge for.

Har du behov for at få beregnet din ejendomsavance for at være på forkant med, hvor stor den skattepligtige avance er, så er du velkommen til at kontakte din økonomikonsulent.