27
Maj
Generalforsamling udsættes

Vores generalforsamling 2020 udsættes til efteråret pga. corona og restriktionen om forbud mod større forsamlinger.

Vi indkalder til generalforsamlingen, når vi ved, hvornår vi kan forsamle det antal deltagere, som vi med rimelighed kan forudse vil møde op.

Ifølge vores vedtægter skal den ordinære generalforsamling være afholdt inden udgangen af oktober måned. Der er dog vedtaget en midlertidig særregel som følge af corona, som gør, at virksomheder har fået en frist på i alt 8 måneder fra regnskabsårets udløb til at afholde generalforsamling og få godkendt regnskab.

Årsberetningen udsendes som sædvanlig midt i juni.

Spørgsmål
Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte personlig assistent Vicki Bang.